Правила та обов’язки учнів

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Відповідно до ст..20 Закону України «Про  загальну середню освіту» – здобувач освіти – це особа, яка навчається і виховується в одному  із загальноосвітніх навчальних закладів , зарахування до яких , як правило , здійснюється з 6 років.

        Статус здобувачів освіти як учасників навчально- виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі, їх права та обов’язки  визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно- правовими актами чинного законодавства України.

        Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» школярі як здобувачі освіти мають право на:

 • навчання упродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується зокрема через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької , наукової і науково-технічної діяльності  тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання,утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та  агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною,  науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому  закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та їз соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватись встановлених правил поведінки  у закладі освіти:

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

2. Здобувач освіти  приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять здобувач освіти  зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів здобувач освіти  зобов’язаний представити довідку з медичної установи.

7. Здобувач освіти  повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

8. Поза школою здобувачі освіти  поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

9. Здобувачі освіти  бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

10. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки школярів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Здобувачі освіти  , які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти  у школі та за її межами.

13. Не дозволяється жувати гумку, здобувачі освіти  можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.

14. Здобувач освіти  зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

15. На першу вимогу вчителя здобувач освіти  зобов’язаний давати щоденник.

16. Здобувач освіти  повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Здобувачі освіти  входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, здобувачі освіти  встають, вітаючи вчителя. Так само здобувачі освіти  вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним здобувачем освіти  у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен здобувач освіти  відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять здобувачу освіти  необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Здобувач освіти  на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя здобувач освіти  повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо здобувач освіти  хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці здобувач освіти  має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури здобувачі освіти  приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Здобувачі освіти  , звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, здобувачі освіти  мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу здобувачі освіти  встають.

12. Здобувач освіти  має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

13. Здобувачі освіти  зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви здобувач освіти  зобов’язаний:

– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу, якщо попросить вчитель;

– здобувачі  освіти  на перервах знаходяться на своєму поверсі;

– підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи здобувачі освіти  вітаються і звільняють дорогу;

– здобувачам освіти  забороняється входити до вчительської без дозволу;

– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного здобувача освіти  . Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви здобувачі освіти  можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, кухня).

4. Під час перерв здобувачам освіти  категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Здобувачі освіти  повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. здобувачі освіти  приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Здобувачі освіти  самі прибирають посуд зі столу після

  вживання їжі.

7. Здобувачі освіти  дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спеціальна форма.

2..Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття

4.. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

5.  На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1. Черговий по класу здобувач освіти під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий здобувач освіти має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові здобувачі освіти допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження;

– запис зауваження в щоденник;

– виклик здобувача освіти самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

– відшкодування завданої здобувачем  освіти матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.

здобувач освіти здобувач освіти здобувач освіти здобувач освіти здобувач освіти